Σύντομη Περιγραφή

INTERREG IIIC/MEDITERRITAGE
«NEST: Δίκτυο για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού»
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
Το MEDITERRITAGE είναι ένα σχέδιο ανάπτυξης, που εξελίσσεται στο Περιφερειακό Πλαίσιο Δράσης (ΠΠΔ) και εντάσσεται στο πρόγραμμα κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III C Νότια Ζώνη με στόχο την βελτίωση των πολιτικών των περιφερειών της Ευρώπης για τις ορεινές περιοχές τους.
Το αντικείμενο του Υποπρογράμματος με τίτλο NEST: «Δημιουργία δικτύου αειφόρου τουρισμού» έχει ως στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ φορέων και πολιτών εμπλεκόμενων με τον τουρισμό, με κοινό μέλημα για την προώθηση ενός ήπιου και συνεχώς αναπτυσσόμενου μοντέλου τουρισμού σε ορεινές περιοχές μεσογειακών χωρών. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με εταίρους από την Ιταλία, το Μαρόκο, την Αλβανία και τη Βουλγαρία.
Για την υλοποίηση του προγράμματος στην ελληνική Πρέσπα συνεργάζονται το Πολιτιστικό Τρίγωνο Πρεσπών, η Αναπτυξιακή Εταιρία Φλώρινας (ΑΝΦΛΩ) και το Κέντρο Περιβάλλοντος Κοζάνης.

Οι εταίροι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι:

  • Upland Authority Association “Comunità Montana del Giovo” – Leader of the sub-project (Liguria - Italy)
  • Cultural Triangle of Prespes in collaboration with the Regional Agency for the Development of Florina (Western Macedonia - Greece)
  • A.L.L.B.A. Local Action Group (LAG) for South Western Basilicata (Italy)
  • Vratsa Chamber of Commerce (Bulgaria)
  • Waters and Forests Department of the High Atlas (Marrakech – Morocco)
  • Consorzio di Bonifica del Ferro e dello Sparviero, Municipality of Santo Stefano in Aspromonte and Municipality of Santa Maria del Cedro (Italy)
  • Kozani Environmental Centre (Western Macedonia – Greece)
  • Vlora Regional Council (Albania)

 

Με το πρόγραμμα NEST επιδιώκεται η  τουριστική ανάπτυξη των ορεινών απομακρυσμένων περιοχών με πλούσιο φυσικό κάλλος και ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά που φθίνουν δημογραφικά μέσω της ανάπτυξης ήπιας μορφής τουρισμού, η  Ανάπτυξη του τουρισμού με γνώμονα την αειφόρο προστασία του περιβάλλοντος, η επαφή των νέων με την φύση και ευαισθητοποίησή τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ περιοχών ανά τη Μεσόγειο που έχουν κοινά χαρακτηριστικά και αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα
.
Το έργο δίνει τη δυνατότητα προσέλκυσης επενδυτών, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και αύξησης της απασχόλησης του τοπικού πληθυσμού συμβάλλοντας στην συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες του, την προώθηση των τοπικών προϊόντων, την προβολή της περιοχής ως έναν ιδανικό προορισμό εναλλακτικού τουρισμού.