Γενικά για το πρόγραμμα "Βοήθεια Στο Σπίτι"

Image Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας έθεσε ως πρωταρχικό στόχο της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πλήρη απασχόληση. Θεμελιώδεις προκλήσεις του εκσυγχρονισμένου Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης, μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Περισσότερα: Γενικά για το πρόγραμμα "Βοήθεια Στο Σπίτι"

 

Στόχος και Σκοπός του Προγράμματος "ΒσΣ"

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία υπηρεσιών, μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι δημιουργημένες υπηρεσίες (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και βοηθητικού προσωπικού).

Περισσότερα: Στόχος και Σκοπός του Προγράμματος "ΒσΣ"

 

Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Εξοπλισμός

Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένα άτομα που στελεχώνουν την κάθε μονάδα. Στην ομάδα έργου συμμετέχουν  Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας και Βοηθητικό Προσωπικό. Η ομάδα έργου του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού.

Περισσότερα: Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Εξοπλισμός

 

Δυνατότητα εξυπηρέτησης - Αιτήσεις εγγραφής

Δυνατότητα εξυπηρέτησης από το πρόγραμμα έχουν κατά κύριο λόγο οι δημότες του αντίστοιχου Δήμου, ή της Κοινότητας. Δημότες όμορων Δήμων έχουν δικαίωμα εγγραφής εάν και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή εάν με την εγγραφή τους εξυπηρετούνται ιδιαίτερα οξυμμένες κοινωνικές ανάγκες των ατόμων του οικογενειακού περιβάλλοντος που ασχολούνται με την φροντίδα των ατόμων αυτών.

Περισσότερα: Δυνατότητα εξυπηρέτησης - Αιτήσεις εγγραφής

 

Αναλυτικά Στοιχεία κάθε Μονάδας

Εδώ μπορείτε να βρείτε αναλυτικά στοιχεία για κάθε μονάδα του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" (Προϋπολογισμό, Δυναμικότητα, Τηλέφωνο επικοινωνίας), καθώς και τα άτομα που αποτελούν την Ομάδα Έργου κάθε Μονάδας

Περισσότερα: Αναλυτικά Στοιχεία κάθε Μονάδας

 

Φωτογραφικό Υλικό "Βοήθειας στο Σπίτι"

Στην ενότητα αυτή και κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε φωτογραφίες από την Δράση των Μονάδων του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"

Περισσότερα: Φωτογραφικό Υλικό "Βοήθειας στο Σπίτι"

 

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.