ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΑΠΤοΚ» (ΠΡΑΞΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ) ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ) ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται ενδεικτικά σε 1.550.000,00 € με την παρούσα πρόσκληση.

H Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος CLLD/LEADER της ΑΝΦΛΩ, στη συνεδρίασή της με α/α 03/03/01.02.2019, έλαβε απόφαση για την έγκριση της 1ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Μέτρο 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολή της αίτησης στήριξης: 21-05-2019.

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης: 16-08-2019.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, να αποστείλουν στην ΑΝΦΛΩ το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, καθώς το φυσικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ

Οδηγός Αίτησης LEADER_CLLD_V1_06_03_2019.

ΧΑΡΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ CLLD/LEADER 2014-2020

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EE 651-2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1305 2013

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 1407 2013 DE MINIMIS

ΚΥΑ 3724_22-12-2014 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19.2_ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 19.2_ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΑ 19_2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΑ 19_2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ_2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΥΑ 19_2 ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ

ΥΑ 19_2 ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑ_1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (θα συμπληρώνεται σε εύλογα χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τα ερωτήματα των επενδυτών).

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΣΚΕ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Καν. ΕΕ 651_2014.

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Καν. Ε.Ε. 651_2014 (αρ.πρωτ. 101270_ΕΥΚΕ3633_30_9_2016).

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΚΑΝ.651_2014.

ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΗΣ ΒΑΡΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ.2060 15-3-2019).

ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΙΝΗΤΡΟΥ.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΚΑΝ. 651_2014.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 25% ΑΡΘΡΟY 14 ΚΑΝ.651_2014.

 

Διαβάστε την πρόσκληση σε pdf

Κατεβάστε τα απαραίτητα αρχεία σε συμπιεσμένο φάκελο(zip)

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.