Διαβούλευση σχετικά με την προετοιμασία της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης του τοπικού προγράμματος στα πλαίσια του CLLD-LEADER του ΠΑΑ 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα σε pdf

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται