ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER 2007 - 2013"


Δείτε σε pdf τα τελικά αποτελέσματα της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος "Εφαρμογή της Προσέγγισης LEADER 2007 - 2013":


Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται