Ανακοίνωση προκήρυξης υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2015

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)

 

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τρία (3) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΦΛΩ, που εδρεύει στον Δήμο Φλώρινας, Νομού Φλώρινας, με αντικείμενο το πρόγραμμα: 
«Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 έως τη λήξη του Προγράμματος LEADER 2007-2013.

Διαβάστε την ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2015 σε pdf

Διαβάστε την περίληψη ΣΜΕ 2/2015 σε pdf

Κατεβάστε το παράρτημα ΣΜΕ2/2015 σε pdf

Κατεβάστε το παράρτημα γλωσσομάθειας σε pdf

Κατεβάστε το παράρτημα Η/Υ σε pdf

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης ΣΜΕ2/2015 σε pdf

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.