Ανακοίνωση προκήρυξης υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2015

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)

 

Ανακοινώνει

 

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΦΛΩ, που εδρεύει στον Δήμο Φλώρινας, Νομού Φλώρινας, με αντικείμενο τον Άξονα 3 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013 συνολικής διάρκειας ενός έτους. Στα πλαίσιο του έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων

Διαβάστε την ανακοίνωση ΣΜΕ 1/2015 σε doc

Διαβάστε την περίληψη ΣΜΕ 1/2015 σε doc

Κατεβάστε το παράρτημα ΣΜΕ1/2015 σε doc

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης ΣΜΕ1/2015 σε pdf

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.