Το Προσωπικό των ΚΔΑΠ

Το προσωπικό που απασχολείται στα δύο ΚΔΑΠ είναι:

  • Τρεις (3) νηπιαγωγοί
  • Μία (1) παιδαγωγός – θεατρολόγος
  • Ένας (1) πληροφορικός
  • Ένας (1) μουσικός
  • Δύο (2) άτομα βοηθητικό προσωπικό

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται