Ανακοίνωση προκήρυξης υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2014

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)

 

Ανακοινώνει την προκήρυξη

 

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΦΛΩ, που εδρεύει στον Δήμο Φλώρινας, Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, με αντικείμενο το πρόγραμμα: «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» στα πλαίσια του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 συνολικής διάρκειας ενός έτους.

Διαβάστε την ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2014 σε pdf

Διαβάστε την περίληψη ΣΜΕ 2/2014 σε pdf

Κατεβάστε το παράρτημα ΣΜΕ 2/2014 σε pdf

Κατεβάστε το παράρτημα γλωσσομάθειας σε pdf

Κατεβάστε το παράρτημα Η/Υ σε pdf

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης ΣΜΕ 2/2014 σε pdf

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.