Παρεχόμενες Υπηρεσίες του ΚΔΑΠ

Τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.
  • Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης θεατρικού παιχνιδιού, μουσικοκινητικής αγωγής, οικολογίας, καταναλωτικής αγωγής.
  • Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.
  • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

ΚΔΑΠ - Εκδρομή

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται