Παρεχόμενες Υπηρεσίες & Εξοπλισμός

Οι υπηρεσίες παρέχονται από εξειδικευμένα άτομα που στελεχώνουν την κάθε μονάδα. Στην ομάδα έργου συμμετέχουν  Κοινωνικοί Λειτουργοί, Ψυχολόγοι, Κοινωνιολόγοι, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας και Βοηθητικό Προσωπικό. Η ομάδα έργου του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και τις μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού.

Στα πλαίσια αυτά μεταξύ άλλων και αφού έχουν προηγηθεί οι αναγκαίες αρχικές φάσεις της προετοιμασίας, καταγραφής, συστηματικής ανάλυσης των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η ομάδα έργου καταρτίζει ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας – επισκέψεων που εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση.

Υπεύθυνος της κάθε μονάδας ορίζεται ο Κοινωνικός Λειτουργός ή ο Ψυχολόγος ή ο Κοινωνιολόγος  που συμμετέχει στην ομάδα.

Είδος Υπηρεσιών:
Το πρόγραμμα μέσα από μια ασφαλή, απόρρητη καταγραφή και παρακολούθηση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στην προσφορά των παρακάτω υπηρεσιών :

 • Συμβουλευτική και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη στις ομάδες στόχους και στις οικογένειες τους
 • Εξασφάλιση υπηρεσιών, παροχών και μέτρων κοινωνικής προστασίας
 • Έμπρακτη υπεράσπιση και προώθηση ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ευαισθητοποίηση του άμεσου ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος
 • Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (αλλαγή επιδέσεων τραυμάτων, μέτρηση πίεσης, μέτρηση διαβήτη, χορήγηση ενέσεων κ.λ.π.) 
 • Αγωγή Υγείας και Πρόληψης
 • Συνοδεία σε προγραμματισμένα ιατρικά ραντεβού και άλλες επισκέψεις ιατρών
 • Οικογενειακή – Οικιακή βοηθητική φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • Φροντίδα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
 • Προσαρμογή και βελτίωση της χρήσης και προσπέλασης των χώρων καθώς και εξοπλισμού του σπιτιού και του εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Διασύνδεση με άλλους φορείς, δίκτυα, υπηρεσίες και προγράμματα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών, μέσων και παροχών τους για την κάλυψη των αναγκών αξιοπρεπούς και υγιούς διαμονής, διαβίωσης, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης κ.τ.λ
 • Διευκόλυνση των αναγκών μετακίνησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας
 • Η παραπομπή τους στις κατάλληλες υπηρεσίες δευτεροβάθμιας υγείας και πρόνοιας, η προετοιμασία της επιστροφής τους στο οικείο περιβάλλον και η εξασφάλιση υπηρεσιών αποκατάστασης
 • Η ενίσχυση φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων, όπως και συμπεριφορών κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Ώρες και Ημέρες Λειτουργίας :
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» λειτουργεί σε καθημερινή βάση εκτός των επίσημων αργιών, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του Φορέα Υλοποίησης ( ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε.) και συγκεκριμένα από τις 7:00΄π.μ. ως τις 14:30 μ.μ.

Εξοπλισμός:

 • Οχήματα : Για την υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» η Ομάδα Έργου χρησιμοποιεί πολυμορφικά οχήματα τύπου HYUNDAI, παραχωρημένα από το Υπουργείο Υγείας-Πρόνοιας στους ωφελούμενους Δήμους και  τις Κοινότητες. Η χρήση των οχημάτων γίνεται  αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του προγράμματος.
 • Εξοπλισμός Μονάδων : Για την άρτια και επιτυχημένη λειτουργία του προγράμματος κάθε μονάδα είναι εξοπλισμένη με τον απαραίτητο εξοπλισμό και την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (εξοπλισμός γραφείου, πιεσόμετρο, ζακχαρόμετρο, χοληστερινόμετρο, ηλεκτρική σκούπα, πλυντήριο, στεγνωτήριο κ.λ.π.)   καθώς και με το αναγκαίο φαρμακευτικό υλικό.

Βοήθεια Στο Σπίτι Δ. Μελίτης

 

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.