Στόχος και Σκοπός του Προγράμματος "ΒσΣ"

Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η δημιουργία υπηρεσιών, μέσω των οποίων προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα των γυναικών, λόγω της υψηλής συμμετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι δημιουργημένες υπηρεσίες (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, επισκεπτριών υγείας, νοσηλευτριών και βοηθητικού προσωπικού).

Παράλληλα επιδιώκεται η διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών που είναι επιφορτισμένες μέσα στην οικογένεια με τη φροντίδα ηλικιωμένων ατόμων και ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην επίτευξη της εναρμόνισης του επαγγελματικού και οικογενειακού βίου.

Ομάδα στόχος- Ωφελούμενοι :
Ηλικιωμένα άτομα, άτομα με αναπηρία, μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν.

Φιλοσοφία του Προγράμματος:
Οι Ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία

  • Έχουν τα ίδια δικαιώματα, όπως όλοι μας
  • Έχουν το δικαίωμα να ζουν σε ένα οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
  • Έχουν το δικαίωμα μιας αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης
  • Έχουν το δικαίωμα διατήρησης της αυτονομία τους, της κοινωνικής συμμετοχής και της διασφάλισης της αυτάρκεια τους
  • Δικαιούνται ίσες ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε να μην γίνονται αποδέκτες προκαταλήψεων και κοινωνικών αποκλεισμών
  • Δικαιούνται να επιλέγουν, να διεκδικούν, να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.

ΣΚΟΠΟΣ

Ο Σκοπός του προγράμματος είναι διττός :

  1. Η παροχή οργανωμένης και συστηματικής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας και μέριμνας, από ειδικούς επιστήμονες και καταρτισμένα στελέχη όπως επίσης και από εθελοντές και φορείς κοινωνικής αλληλεγγύης, σε μη αυτοεξυπηρετούμενους πολίτες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες, με προτεραιότητα σε αυτούς που διαβιούν μόνοι και το εισόδημα τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες εξυπηρέτησης.
  2. Η προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης και η αύξηση της απασχολησιμότητας, ιδιαίτερα των γυναικών.

Βοήθεια Στο Σπίτι

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.