Γενικά για το πρόγραμμα "Βοήθεια Στο Σπίτι"

Image Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας έθεσε ως πρωταρχικό στόχο της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πλήρη απασχόληση. Θεμελιώδεις προκλήσεις του εκσυγχρονισμένου Ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση των ίσων ευκαιριών απασχόλησης, μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο στόχος της ισότητας ευκαιριών αλλά κυρίως της αύξησης της απασχόλησης των γυναικών, μπορεί να επιτευχθεί εφόσον ενισχυθούν οι πολιτικές για την ισότητα των φύλων και εξεταστούν όλες οι προϋποθέσεις που επηρεάζουν την απόφαση των γυναικών να εργασθούν. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί ενέργεια που προωθεί την πολιτική των ίσων ευκαιριών απασχόλησης και άσκησης της κοινωνικής πολιτικής .

Τα προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι κινητές μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας.

Αποτελούν κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες ολοκληρωμένης φροντίδας και εξυπηρέτησης που παρέχονται κατ’ οίκον σε ηλικιωμένα, μοναχικά άτομα, άτομα με αναπηρία που χρήζουν βοήθειας. Μέσω του προγράμματος διασφαλίζεται η παραμονή των ηλικιωμένων και των μη δυνάμενων να αυτοεξυπηρετηθούν  στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η αποφυγή ιδρυματοποίησης ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, με την εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Φορέας Υλοποίησης :
Η Αναπτυξιακή Φλώρινας ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. στο  πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006, δημιούργησε με τη συνεργασία των αντίστοιχων Δήμων και Κοινοτήτων έξι (6) μονάδες «Βοήθειας στο Σπίτι»:

στους Δήμους :

  • Κάτω Κλεινών,
  • Μελίτης,
  • Περάσματος,
  • Πρεσπών,
  • Φιλώτα

και στις Κοινότητες:

  • Λεχόβου – Βαρικού.

Χρηματοδότηση - Διάρκεια Λειτουργίας:
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται στο πλαίσιο του Γ΄ Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2000-2006 με τη συγχρηματοδότηση κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους. Η διάρκεια λειτουργίας του ορίζεται σε πέντε (5) έτη. Τα τρία (3) πρώτα έτη θα λειτουργήσει με χρηματοδότηση από το Γ΄ ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας και τα επόμενα δύο χρόνια με χρηματοδότηση από τον Φορέα Υλοποίησης (ΑΝ.ΦΛΩ.Α.Ε.) και ειδικότερα από πιστώσεις που θα προέλθουν από τους  ωφελούμενους ΟΤΑ . 

ImageImageImage

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.