Ανακοίνωση προκήρυξης υπ' αριθμ. ΣΜΕ 2/2013

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ -

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (ΑΝΦΛΩ)

 

Ανακοινώνει την προκήρυξη

 

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών της ΑΝΦΛΩ, που εδρεύει στον Δήμο Φλώρινας, Νομού Φλώρινας, με αντικείμενο τον Άξονα 3 του Π.Α.Α. της Ελλάδας 2007-2013 συνολικής διάρκειας ενός έτους.

 

Διαβάστε την ανακοίνωση ΣΜΕ 2/2013 σε pdf

Διαβάστε την περίληψη ΣΜΕ 2/2013 σε pdf

Κατεβάστε το παράρτημα ΣΜΕ σε doc

Κατεβάστε το παράρτημα γλωσσομάθειας ΣΜΕ σε doc

Κατεβάστε το παράρτημα Η/Υ ΣΜΕ σε doc

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης ΣΜΕ σε doc

Διαβάστε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2-2013 σε pdf

Διαβάστε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Περίληψης Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2-2013 σε pdf (28-03-2013)

Διαβάστε την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2-2013 σε pdf (28-03-2013)

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.