ΤΟΠΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ)

Τομεακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» για
την προγραμματική περίοδο 2007−2013»

Δράση 3: «Τοπικές Δράσεις Κοινωνικής Ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών»

Διαβάστε σε pdf τη νομοθεσία:

Υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 216/30-09-2012 & Υπ' αριθμ. Φ.Ε.Κ. 16/11-01-2012

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.