«Πρόγραμμα διαρθρωτικής Προσαρμογής των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους»

«Πρόγραμμα διαρθρωτικής Προσαρμογής των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους»

Το «Πρόγραμμα διαρθρωτικής Προσαρμογής των επιχειρήσεων» υλοποιείται από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. που είναι φορέας του Υπουργείου Εργασίας.

Το παραπάνω πρόγραμμα έχει δύο βασικούς άξονες:

§ Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό να αποκτήσουν νέα περιθώρια επιλογών και να στρέψουν προς νέες κατευθύνσεις τη δραστηριότητά τους.

§ Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις να δεχτούν την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της επιχείρησης και να εδραιώσουν τις θέσεις εργασίας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται ηλεκτρονικά από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι τις 17 Μαρτίου μέσω της ιστοσελίδας του Ο.Α.Ε.Δ. (http://ait.oaed.gr).

Περαιτέρω οδηγίες σχετικά με την συμπλήρωση της αίτησης και του προγράμματος δίνονται τηλεφωνικά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 12:00-15:00 στο τηλέφωνο 210-6245350.

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.