ΑΞΟΝΑΣ 3 - «Οδηγός Υλοποίησης Πράξεων Ενίσχυσης (Οδηγός Εφαρμογής)» & «Αίτηση Ενίσχυσης – Φάκελος Υποψηφιότητας»

Η ΑΝΦΛΩ στα πλαίσια του ενημερωτικού και υποστηρικτικού της ρόλου πληροφορεί τους πολίτες, επενδυτές και φορείς του Νομού ότι στα γραφεία της υπάρχουν έντυπα του «Οδηγού Υλοποίησης Πράξεων Ενίσχυσης (Οδηγού Εφαρμογής)» καθώς και της «Αιτήσεως Ενίσχυσης – Φακέλου Υποψηφιότητας» για κάθε ένα από τα παρακάτω μέτρα που έχουν προκηρυχθεί:

v ΜΕΤΡΟ 311: «Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές Δραστηριότητες»

v ΜΕΤΡΟ 312: «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

v ΜΕΤΡΟ 313: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων» με τα αντίστοιχα υπομέτρα:

· ΥΠΟΜΕΤΡΟ 313 Α: «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών»

· ΥΠΟΜΕΤΡΟ 313 Β: «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως προσέλθουν στα γραφεία της ΑΝΦΛΩ για τη παραλαβή των παραπάνω εγγράφων προς διευκόλυνσή τους.

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.