Ιστορία

Η Εταιρεία

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας (ΑΝΦΛΩ) ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1995 (αρ. Φ.Ε.Κ. 823/17-02-1995) με απόφαση των φορέων της Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, Συνεταιρισμών, Συλλόγων και Ιδιωτών. Σύμφωνα με το από 27-06-2008 πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας και προκειμένου να εναρμονιστεί το ισχύον καταστατικό με τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ιδρύθηκε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία, ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» (αρ. Φ.Ε.Κ. 8931/05-08-2008).

Από το Μάιο του 2006 η ΑΝΦΛΩ είναι πιστοποιημένη για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2000. Από τις 07-04-2008 πιστοποιήθηκε εκ νέου βάσει του συστήματος ποιότητας (αρ. πιστοποιητικού: 760/Δ/2008, EUROCERT/3) για το κάτωθι πεδίο εφαρμογής: «τεχνική υποστήριξη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών. Προγραμματισμός, σχεδιασμός και ωρίμανση, υλοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Η ΑΝΦΛΩ συμβάλλει ενεργά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Νομού, δίνοντας έμφαση:

  • Στην τουριστική, πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη.
  • Στη διαχείριση των φυσικών πόρων.
  • Στην ανάδειξη και προστασία των οικοσυστημάτων της περιοχής.
  • Στην υποστήριξη νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Στη βελτιστοποίηση της παραγωγής σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
  • Στις διακρατικές, περιφερειακές και διατοπικές συνεργασίες.

Αντικείμενο της εταιρείας

√ Εκπόνηση αναπτυξιακών πρωτοβουλιών

√ Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

√ Τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α.

√ Στήριξη τοπικής επιχειρηματικότητας

 

Στοιχεία επικοινωνίας

Επωνυμία

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ -

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.

Διακριτικός Τίτλος ΑΝΦΛΩ
Νομική Μορφή

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ)

Έτος Σύστασης 1995
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Νομός Φλώρινας
Δήμος Φλώρινας
Ταχ. Δ/νση Στ. Δραγούμη 26, Φλώρινα
Ταχ. Κώδικας 531 00
Αρ. Τηλ. 23850-45789, 45745, 46672

Αρ. FAX

23850-46671

E-mail

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 


Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.