Η ΕΕ στέλνει τους υπαλλήλους της σε ΜΜΕ

Στην καρδιά των επιχειρήσεων: Η Επιτροπή στέλνει το προσωπικό της στις ΜΜΕ προκειμένου να αποκτήσουν επιτόπια εμπειρία

Αντί να συντάσσουν νομοθεσία της ΕΕ, 350 ανώτεροι και ανώτατοι υπάλληλοι της ΕΕ θα ψήνουν ψωμί, θα εργάζονται σε ξυλουργικές επιχειρήσεις ή θα επισκευάζουν πετρελαιαγωγούς και αγωγούς φυσικού αερίου - και ο αντιπρόεδρος κ. Verheugen και το ιδιαίτερο γραφείο του δεν θα αποτελέσουν εξαίρεση. Στο πλαίσιο του προγράμματος "Επιχειρηματική εμπειρία", το οποίο δρομολογήθηκε σήμερα, η Επιτροπή θα στείλει όλο το ανώτερο-ανώτατο προσωπικό της (διοικητικοί υπάλληλοι) της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας να εργαστούν για μια εβδομάδα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Αυτό το μοναδικό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει τις γνώσεις και των 350 ανώτερων-ανώτατων υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Επιτροπής σχετικά με το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις, ιδίως οι ΜΜΕ. Το πρόγραμμα "Επιχειρηματική εμπειρία" θα βοηθήσει τους υπαλλήλους της Επιτροπής να κατανοήσουν καλύτερα τις ανάγκες των ΜΜΕ και να εκτιμήσουν καλύτερα τα ιδιαίτερα προβλήματα των επιχειρήσεων. Αυτό θα διευκολύνει επίσης το στόχο της Επιτροπής για βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής νομοθεσίας, στο πλαίσιο του στόχου για καλύτερη νομοθεσία. Οι υπάλληλοι της Επιτροπής θα εργαστούν επιτόπου προκειμένου να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία, να ακούσουν και να εξηγήσουν σχετικά με την ΕΕ ως μέρος της πρόθεσης της Επιτροπής να έρθει πιο κοντά στους πολίτες της Ευρώπης.
Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Günter Verheugen, αρμόδιος για τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανική πολιτική, δήλωσε: "Ανυπομονώ να ξεκινήσω. Η “Επιχειρηματική εμπειρία” θα δώσει στο προσωπικό μου και σε μένα τον ίδιο την ευκαιρία να αποκτήσουμε επιτόπια εμπειρία σχετικά με τη ζωή και την άμεση λειτουργία μιας ΜΜΕ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις δεν θα έχουν μόνον πολύ πρόθυμους και με μεγάλο ενδιαφέρον εκπαιδευομένους, οι οποίοι θα τους βοηθήσουν στις καθημερινές εργασίες, αλλά και "πρέσβεις της ΕΕ", οι οποίοι θα μπορούν να τους παρουσιάσουν και να τους εξηγήσουν τις πολιτικές της ΕΕ που τους αφορούν." Έπειτα από μια επιτυχή πιλοτική φάση το 2005/αρχές του 2006, η Επιτροπή δρομολογεί ήδη την πρωτοβουλία “Επιχειρηματική εμπειρία”. Αποσκοπεί να εκπαιδεύσει περίπου 50 υπαλλήλους ήδη το 2006. Έως το 2009 και οι 350 περίπου διοικητικοί υπάλληλοι (προσωπικό AD) της ΓΔ “Επιχειρήσεις” θα πρέπει να εργαστούν μία εβδομάδα σε μια ΜΜΕ, συμμετέχοντας στο προσωπικό της και βιώνοντας τις διάφορες λειτουργίες ή τμήματα της επιχείρησης.
Προκειμένου να διευρυνθεί η εκπαιδευτική αυτή εμπειρία, οι εκπαιδευόμενοι θα επισκεφθούν κατά προτίμηση μια επιχείρηση που λειτουργεί σε έναν τομέα διαφορετικό από τον τομέα στον οποίο έχουν άμεση αρμοδιότητα στην κανονική τους εργασία.
Γι’ αυτό το πρόγραμμα, η Γενική Διεύθυνση “Επιχειρήσεις” συνεργάζεται στενά με τρεις οργανώσεις επιχειρήσεων - UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe), UEAPME (European Association of Craft, Small and Medium Seized Enterprises) και EUROCHAMBRES (Association of European Chambers of Commerce and Industry). Οι οργανώσεις αυτές (όχι η Επιτροπή) θα καταρτίσουν τον κατάλογο των δυνητικών επιχειρήσεων οι οποίες θα φιλοξενήσουν τους υπαλλήλους.
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης : Οι επιχειρήσεις υποδοχής μπορούν να βρίσκονται σε οποιαδήποτε από τα 25 κράτη μέλη. Στην ιδανική περίπτωση, θα βρίσκονται σε τόπους όπου ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί επίσης να έλθει σε επαφή με την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα και, κατ’ αυτό τον τρόπο, να διευρύνει την εκπαιδευτική του εμπειρία (παρουσία τοπικού εμπορικού επιμελητηρίου κ.λπ.)
  • Μέγεθος της επιχείρησης : Οι επιχειρήσεις υποδοχής δεν θα απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζομένους. Δεν υπάρχει ελάχιστο μέγεθος, μολονότι η επιχείρηση πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει ποικίλη εμπειρία στον επισκέπτη.
  • Τομέας στον οποίο δραστηριοποιείατι η επιχείρηση : Θα γίνουν δεκτές ΜΜΕ οποιουδήποτε τομέα.
  • Χρησιμοποιούμενη γλώσσα : Θα ζητηθεί από τις επιχειρήσεις να διευκρινίσουν τις γλώσσες στις οποίες θα μπορούν να επικοινωνούν με τους εκπαιδευομένους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Επιχειρηματική εμπειρία», συμπεριλαμβανομένων ορισμένων περιπτωσιολογικών μελετών, επισκεφθήτε τη διεύθυνση :
http://ec.europa.eu/enterprise/exp_prog/index.htm.
Ιστορικό
Η Γενική Διεύθυνση επιχειρήσεων και βιομηχανίας (ΓΔ ENTR) της Επιτροπής εργάζεται προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι πολιτικές της ΕΕ συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στους 27 τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Βασικές δραστηριότητες της ΓΔ ENTR είναι επίσης προγράμματα για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΓΔ “Επιχειρήσεις”, επισκεφθείτε τη διεύθυνση :
http://ec.europa.eu/enterprise/index_en.htm

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.