Πιστοποίηση της ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. κατά ISO 9001:2000

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε., προσανατολισμένη στην παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης προς τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού και την υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., συμμετέχει ενεργά στην αναπτυξιακή διαδικασία της ευρύτερης περιοχής, θέτοντας υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις τόσο για την οργάνωσή της όσο και για τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες της.

Στην κατεύθυνση αυτή, η εταιρία επέτυχε την πιστοποίησή της τον Μάιο του 2006 για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) κατά το πρότυπο EN ISO 9001:2000

Το πιστοποιημένο πεδίο δραστηριότητας αφορά την «Διαχείριση έργων-προγραμμάτων, Τεχνική Στήριξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διενέργεια έρευνας- Εκπόνηση μελετών και Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών»

Το Σ.Δ.Π. χρηματοδοτήθηκε τόσο από ιδίους πόρους της εταιρίας όσο και από κονδύλια του προγράμματος Leader+ και ολοκληρώθηκε σε διάστημα 10 μηνών.

Στόχος της υιοθέτησης και εφαρμογής του ΣΔΠ από την ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. είναι η ενσωμάτωση καλών πρακτικών και διαδικασιών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση και αύξηση της αποδοτικότητας, τον περιορισμό των λαθών και παραλείψεων και ειδικότερα την πρόληψη λειτουργιών ικανών να μειώσουν την ποιότητα του παραγόμενου έργου της εταιρίας.

Το πεδίο εφαρμογής της Πολιτικής Ποιότητας της ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. προσδιορίζεται στην αρμονική συνύπαρξη της εταιρικής κουλτούρας και φιλοσοφίας με την:

 • θέσπιση και παρακολούθηση μετρήσιμων αντικειμενικών στόχων ποιότητας
 • ανάπτυξη υλοποίησης σχεδίων/ έργων
 • επεξεργασία και τον έλεγχο των διαδικασιών/ διεργασιών του συστήματος

Οι αντικειμενικοί σκοποί και δείκτες μέτρησης των επιδόσεων διεργασιών και ανθρώπων της Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε. στο πλαίσιο εφαρμογής του Σ.Δ.Π. είναι οι εξής:

 • Αξιολόγηση εταιρίας από πελάτες (ενδιάμεσοι φορείς, τοπικοί κοινωνικοί φορείς, υποψήφιοι επενδυτές, κλπ) τουλάχιστον κατά 80%
 • Αξιολόγηση στελεχών της εταιρίας από πελάτες (ενδιάμεσοι φορείς, τοπικοί κοινωνικοί φορείς, υποψήφιοι επενδυτές, κλπ) τουλάχιστον κατά 80%
 • Διατήρηση πελατών σε ποσοστό 100%
 • Επιτυχία ολοκλήρωσης έργων 100%
 • Χρονική συνέπεια κατά την υλοποίηση έργων 100% (λόγω δυσκολιών του πελάτη και με τη σύμφωνη γνώμη του έως 75%)
 • Τελικό κόστος υλοποίησης έργων όχι μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο
 • Αύξηση αριθμού υλοποιούμενων έργων κατά 20%
 • Επίτευξη των στόχων του Business Plan της Αναπτυξιακής Φλώρινας
 • Επίτευξη των στόχων των επιχειρηματικών σχεδίων των προγραμμάτων που υλοποιεί η Αναπτυξιακή Φλώρινας
 • Θετική αξιολόγηση της εσωτερικής οργάνωσης κάθε τομέα ή τμήματος της Αναπτυξιακής Φλώρινας

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.