Νέοι Αγρότες - Πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης (Πρόγραμμα 2006)

Νέοι Αγρότες - Εφάπαξ Πριμοδότηση Πρώτης Εγκατάστασης
(Νέοι Αγρότες)

Δράση: 3.1.2

Στοιχεία Προγράμματος:
 

Εφάπαξ Πριμοδότηση Πρώτης Εγκατάστασης (Νέοι Αγρότες)

Δράση:
3.1.2
 
Περιγραφή:
Οικονομική ενίσχυση (από 5.000 έως 25.000 ΕΥΡΩ) για την κάλυψη δαπανών πρώτης εγκατάστασης για νέους/νέες ηλικίας έως 40 ετών οι οποίοι εγκαθίστανται για πρώτη φορά (μέχρι 1 χρόνο πριν την έγκριση) σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 
Πρόγραμμα:
Ε.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
 
Αποδέκτες:
Δικαιούχοι της δράσης δύναται να κριθούν νέες και νέοι (φυσικά πρόσωπα) στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
22/5/2006-14/7/2006
Προκήρυξη σε περισσότερους κύκλους. Ενεργός κύκλος: 5.
 
Περιοχή εφαρμογής:
ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Από το πρόγραμμα εξαιρείται ο νομός Αττικής πλην των περιοχών της τέως επαρχίας Τροιζηνίας και των νήσων Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου, Σπετσών και Ύδρας
 
Όροι και προϋποθέσεις:
1. Οι υποψήφιοι για να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να :
 • α. Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά σε δική τους γεωργική εκμετάλλευση και έχουν αποκτήσει για πρώτη φορά την ιδιότητα του αρχηγού της, το χρονικό διάστημα από 6.9.2005 έως και 14.7.2006.
 • β. Την ημερομηνία λήψης της απόφασης χορήγησης της ενίσχυσης δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας των (έχουν γεννηθεί από τις 6.9.1966 και μετά).
  γ. Κατοικούν μόνιμα σε ορεινό ή μειονεκτικό Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα και οικισμό, ή σε Δημοτικό ή Κοινοτικό διαμέρισμα κανονικής περιοχής με πληθυσμό μέχρι 50.000 κατοίκους και δε βρίσκεται στο νομό Αττικής, με εξαίρεση την τέως επαρχία Τροιζηνίας και τα νησιά Κύθηρα, Αντικύθηρα, Πόρο, Σπέτσες και Ύδρα.
 • δ. Είναι υπήκοοι κράτους- μέλους της ΕΕ.
 • ε. Έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

2. Γεωργική εκμετάλλευση. Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου προς ένταξη στο καθεστώς ενισχύσεων θα πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • α. Να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας.
 • β. Να έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία τουλάχιστον μισή (0,5) ΜΑΕ (1 ΜΑE = 1750 ώρες απασχόλησης ανά έτος).
 • γ. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης να είναι ιδιόκτητα ή μισθωμένα με 10ετές μισθωτήριο συμβόλαιο ή συνδυασμός αυτών.
 • δ. Τα αγροτεμάχια να είναι ίσα ή μεγαλύτερα των 500τμ, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, πλην των νήσων Κρήτης και Εύβοιας.
 • ε. Τα εξ’ αδιαιρέτου αγροτεμάχια και τα αγροτεμάχια που προέρχονται από μίσθωση μεταξύ συγγενών γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 609/05 (άρθρο 3 παράγραφος 3 και 4).
 • στ. Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο και όλες οι διαδικασίες μεταβίβασης του θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 609/05 (άρθρο 3 παράγραφος 5).
  Η εκμετάλλευση αυτή γίνεται αποδεκτή (υφιστάμενη κατάσταση) ανεξάρτητα κατηγοριών, κλάδου και μεθόδων παραγωγής (σταβλικές εγκαταστάσεις, φυτεύσεις παρελθόντων ετών κλπ).
 
Τι χρηματοδοτείται:
Η ενίσχυση χορηγείται ως κίνητρο για την αντιμετώπιση των δαπανών της πρώτης εγκατάσταση των νέων γεωργών.
 
Είδος ενίσχυσης:
α. Η οικονομική ενίσχυση πριμοδότησης της πρώτης εγκατάστασης καταβάλλεται σε δύο δόσεις.
β. Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου και ανέρχεται, κατά κατηγορία περιοχής, στα ακόλουθα ποσά:
 • Ορεινές περιοχές μέχρι 25.000€
 • Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 20.000€
 • Κανονικές περιοχές μέχρι 15.000€
γ. Για τον ακριβή υπολογισμό του ύψους ενίσχυσης της πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης λαμβάνεται υπόψη συνδυασμός των ακόλουθων παραμετρικών κριτηρίων:
 • Μέγεθος της εκμετάλλευσης σε απαιτούμενη εργασία (συνολικές ΜΑΕ) στην υφιστάμενη κατάσταση.
 • Κατηγορία περιοχής τόπου μόνιμης κατοικίας, σε συνάρτηση με τα δημογραφικά (πληθυσμιακά) χαρακτηριστικά της, όπως αυτά καθορίζονται από τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία της τελευταίας γενικής απογραφής πληθυσμού και κατοικιών της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος με πλήρη στοιχεία σε επίπεδο Δημοτικού/ Κοινοτικού Διαμερίσματος ή του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο αντίστοιχο επίπεδο λεπτομέρειας.
 • Επίπεδο Οικονομικής Βιωσιμότητας σε συνάρτηση με την κατεύθυνση παραγωγής της συνολικής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση.
 
Προϋπολογισμός:
Διαθέσιμος προϋπολογισμός για την δράση: 40.000,00 €
(ΠΟΣΑ : σε ΕΥΡΩ)
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ : 3.000.000
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 7.700.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ : 1.850.000
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ : 4.350.000
ΗΠΕΙΡΟΥ : 1.800.000
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : 4.450.000
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ : 4.300.000
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ : 2.100.000
ΑΤΤΙΚΗΣ : 150.000
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ : 500.000
ΝΗΣΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : 2.100.000
ΝΗΣΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ : 500.000
ΚΡΗΤΗΣ : 7.200.000
ΣΥΝΟΛΟ : 40.000.000
 
Αρμόδιος Φορέας
Επωνυμία:
 
 
Πληροφορίες
Επωνυμία:
 
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΤΠΕ-Π, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 
Χειριστής:
 
Θεώνη Γκενέ

 
Διεύθυνση:
 
Λεωφ. Αθηνών 54-56 - 104 41 Αθήνα

 
Τηλέφωνο:
210 5275230

 
Email:

 
Ιστοσελίδα:

 
 
 
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προκήρυξη και πληροφοριακό υλικό:

 
 
Πρόσκληση:

Οδηγός συμπλήρωσης φακέλου:

Φάκελος υποψηφιότητας:

Φάκελος υποψηφιότητας excel:

Απόφαση (ΚΥΑ) 632:
 

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.