Δράσεις - Ενέργειες

Οι ενέργειες του σχεδίου δράσης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :

 1. στις δράσεις συμβουλευτικής
 2. στις ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, δικτύωσης

1. Δράσεις συμβουλευτικής

Οι δράσεις συμβουλευτικής (κατηγορία Α) που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου δράσης είναι οι εξής:

 1. Προσέγγιση, Ενημέρωση, Ευαισθητοποίηση και Ενεργοποίηση των ωφελούμενων γυναικών
 2. Ενέργειες Συμβουλευτικής Στήριξης
  1. Υποδοχή - Διερεύνηση / καταγραφή αναγκών, σύνταξη ατομικού σχεδίου δράσης
  2. Συμβουλευτική στήριξη σε θέματα αναζήτησης απασχόλησης
  3. Συμβουλευτική υποστήριξη εργαζομένων γυναικών
  4. Συμβουλευτική στήριξη ως προς την κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου
  5. Πληροφόρηση, συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτοργάνωσης κα της δημιουργίας συνεταιρισμών γυναικών,
  6. Εξειδικευμένη πληροφόρηση και συμβουλευτική για γυναίκες κοινωνικά αποκλεισμένες χωρίς ψυχοκοινωνική στήριξη
  7. Νομική υποστήριξη και συμβουλευτική σε θέματα οικογενειακού, εργασιακού και εμπορικού δικαίου.

ΙΙΙ. Πληροφόρηση για προγράμματα εκπαίδευσης / κατάρτισης, δυνατότητες αυτοαπασχόλησης και απασχόλησης, επιδοτήσεις / χρηματοδοτήσεις.

ΙV. Παρακολούθηση ωφελουμένων κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Η βασική καινοτομία και το κύριο ενδιαφέρον στο σχέδιο δράσης είναι η σύνδεση του έργου της συμβουλευτικής με προγράμματα προώθησης στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Καταρχήν υπάρχει ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, το οποίο επιδοτεί Νέες Θέσεις Εργασίας, Προγράμματα Εργασιακής Εμπειρίας, και Νέες Ελεύθερες Επαγγελματίες. (πληροφορίες: www.oaed.gr )

Επίσης θα υπάρξει σύνδεση με όλα τα διαθέσιμα προγράμματα με στόχο την αξιοποίηση τους από τις συμβουλευόμενες.

2. Ενέργειες ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, δικτύωσης

Οι ενέργειες προβολής, ευαισθητοποίησης και δικτύωσης (κατηγορίας Β), είναι συνοπτικά οι εξής:

 • Ενημέρωση και πληροφόρηση μέσω του τύπου
 • Δημιουργία πληροφοριακών πακέτων για την ενημέρωση των ωφελουμένων
 • Έντυπη ενημέρωση-πληροφόρηση προς τις γυναίκες της περιφέρειας
 • Κινητοποίηση Δικτύου Εθελοντών - Μεντόρων για να καλυφθούν οι ανάγκες των επωφελούμενων του Σχεδίου Δράσης, Δημιουργία Νομαρχιακών Μητρώων Μεντόρων, Υλοποίηση Προγραμμάτων Mentoring
 • Εργαστήρια και ειδικές ενέργειες για την κινητοποίηση πυρήνων γυναικών στην ύπαιθρο
 • Δημιουργία Club ανέργων & δικτύων ανέργων
 • Σύνδεση και δικτύωση με όλες τις δομές που δημιουργήθηκαν ή θα δημιουργηθούν μέσα από άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά πλαίσια είτε από το Γ' ΚΠΣ ή άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες
 • Δημιουργία ενός συνεχούς φόρουμ των φορέων της Περιφέρειας που προωθούν τη γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα
 • Τελικό Συνέδριο διάδοσης των Αποτελεσμάτων του Σχεδίου Δράσης

Image

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.