Στόχοι του Σχεδίου Δράσης

Κεντρικός στόχος του Σχεδίου Δράσης είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση υπέρ των γυναικών που είτε βρίσκονται στο φάσμα της ανεργίας, είτε εργάζονται σε θέσεις ή κλάδους ιδιαίτερα επισφαλείς. Συγκεκριμένα:

 • η ένταξη ή επανένταξη της άνεργης γυναίκας στην αμειβόμενη εργασία, είτε ως ετεροαπασχολούμενης είτε ως αυτοαπασχολούμενης
 • η βελτίωση των προσόντων της εργαζόμενης γυναίκας, ώστε να διασφαλίσει την υπάρχουσα θέση εργασίας της ή και να στραφεί, ακόμη, προς άλλους κλάδους της οικονομίας, ταχύτερα αναπτυσσόμενους.

Επιμέρους στόχοι του Σχεδίου δράσης είναι:

 • η οργάνωση ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών
 • η διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης των γυναικών σε νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο, επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων προς τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Παράλληλα διερεύνηση των αναγκών των επιχειρηματιών της περιφέρειας ώστε να αντιστοιχιστούν οι ανάγκες τους με τις δυνατότητες των ωφελουμένων από το σχέδιο δράσης.
 • η προώθηση των θεμάτων απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης των γυναικών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και των εργοδοτών της περιφέρειας.
 • η ανάπτυξη δικτύων συνεργασιών με φορείς της περιφέρειας (π.χ. ΚΕΤΑ, Τράπεζες, Επιμελητήρια κλπ), των εργοδοτών (Συνδέσμους και Συλλόγους Εργοδοτών, Ομοσπονδίες Εργοδοτών κλπ) με στόχο την ευαισθητοποίησή τους, τη διαρκή ενημέρωσή τους αλλά και την επεξεργασία κάποιων καινοτόμων κοινών ενεργειών προς όφελος των ομάδων στόχου της δράσης.
 • η δικτύωση με αντίστοιχες Δομές, Κέντρα, Οργανισμούς και Δίκτυα από την Περιφέρεια, αλλά και άλλες περιφέρειες της Χώρας, ώστε να υπάρξει ένας ανοιχτός ορίζοντας συνεργειών, ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.
 • ο σχεδιασμός των παρεχομένων υπηρεσιών με προσαρμογή όλων των υπαρχόντων εργαλείων στις ανάγκες και στο επίπεδο των ωφελούμενων-γυναικών της συγκεκριμένης περιοχής
 • η δημιουργία και στήριξη των Δομών της Δυτικής Μακεδονίας από εξειδικευμένους έμπειρους συμβούλους του Κέντρου "ΕΡΓΑΝΗ", με παρακολούθηση των νέων συμβούλων και επί τόπου εκπαίδευση, όπου αυτή κρίνεται απαραίτητη
 • η ευαισθητοποίηση, προσέλκυση και παρακίνηση των ωφελούμενων ανέργων γυναικών για συμμετοχή τους στην παραγωγική διαδικασία
 • η καταγραφή και διερεύνηση των αναγκών τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο, με την ταυτόχρονη κατάστρωση προσωπικού σχεδίου
 • η πληροφόρηση, συμβουλευτική στήριξη και προώθηση της αυτό-οργάνωσης και της δημιουργίας συνεταιρισμών γυναικών εργαζομένων, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, καθώς και τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας τους
 • η πληροφόρηση και συµβουλευτική για την αντιμετώπιση τυχών ιδιαιτέρων κοινωνικών προβλημάτων που εμφανίζονται στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και των πολλαπλών κοινωνικών αποκλεισμών, με απώτερο στόχο την ομαλή κοινωνική τους ένταξή και την ολοκληρωμένη προετοιμασία τους για την είσοδο στην αγορά εργασίας
 • η νομική συμβουλευτική και υποστήριξη σε θέματα οικογενειακού, εργασιακού και εμπορικού δικαίου, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία.

Χρηματοδότες

 

Ο καιρός στην Φλώρινα

Υλοποιούνται

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies / This site uses cookies Μάθετε περισσότερα για την, Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου.

Συμφωνώ με τα cookies από την ιστοσελίδα.