1η Συνάντηση Senise (Basilicata – Italy) 1-2 Δεκεμβρίου 2006

Πρακτικά

2η Συνάντηση Corsica 23Φεβρουαρίου 2007

Παρουσίαση

3η Συνάντηση Αετός – Ελλάδα 21 Ιουνίου 2007

Πρόσκληση

Απολογισμός Δράσης

4η Συνάντηση 15-16  Νοεμβρίου 2007 Borzonasca (Ge) Italy

Πρόγραμμα